Odškodnění za zpoždění letu

Odškodnění za zpoždění letu


Kompenzace za zpoždění letu ClaimCloud.cz je možná, pokud jsou splněny základní podmínky:

  • délka zpoždění letu v cílové destinaci je více jak tři hodiny
  • zda se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004

Další podmínky:

  • vzdálenost počáteční a cílové destinace je důležitá pro výpočet výše vašeho odškodnění
  • zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit

pohled z okénka letadla.jpg

Regulace EC 261/2004:
Abyste mohli žádat odškodnění za zpoždění letu v rámci evropské regulace, musí být let operován alespoň jedním z těchto způsobů:

  • odletová destinace musí být uvnitř Evropské unie nebo členského státu (Island, Švýcarsko, Norsko)
  • let musí být uskutečněný uvnitř EU nebo členského státu
  • let je uskutečňován leteckou společností, která má sídlo na území EU nebo členského státu

Určení výše odškodnění:
Pokud jsou splněny hlavní podmínky a příslušnosti letu v rámci regulace EU, dalším krokem je určení maximální výše kompenzace. Ta se určuje podle vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. POZOR! Nezapočítává se případná vzdálenost mezipřistání, nebo přestupy během cesty. Jde čistě o nejkratší vzdálenost mezi počátečním odletovým místem a cílovým místem.
Významné zpoždění:
To je zpoždění více jak 5 hodin. Máte pak možnost let nevyužít a máte nárok na vrácení ceny letenky za všechny nevyužité části cesty. Zároveň vás letecká společnost musí dopravit zpět do místa, kde vaše cesta začala.

lidé v letištní hale a pohled na letadla.jpg

Další možnosti získání odškodnění:
Za lety, které nespadají pod regulaci EU, nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU, je také možné získat kompenzaci. Tyto náhrady jsou individuální a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami daného přepravce. Forma a výše kompenzace se liší. Finanční hodnota, letecké míle, bonusové či dárkové poukazy.
Na špatné počasí, přírodní katastrofu, stávku třetí strany, bezpečnostní situaci a omezení letového provozu se odškodnění za zpožděný let, nevztahuje.