Deprese jako stín ženy

Křehká stvoření označením ženy. Jsou ženy, které jsou navenek silné, ale uvnitř se trápí a jsou nešťastné. Nedávají to nikterak znát a to důvodu, aby se chránily. Opak silné ženy, mluvíme tedy o ženě, na které už od pohledu vidíme, že je velmi zranitelná. Každopádně žena, ať je jakkoli silná, stojí tváři v tvář zlobě, jménem DEPRESE. Je známo, že deprese postihuje mnohem častěji ženy, než muže. S jistotou ale můžeme říct, že DEPRESE nepostihuje všechny ženy. Toto onemocnění je diagnostikováno převážně u žen, které mají vícenásobnou zátěž a konkrétní životní situaci. Depresivní nálady jsou viditelné zejména u žen po porodu nebo u žen zažívající domácí násilí. DEPRESE je častá u žen, které jsou ve stresu zahlceny vícenásobnou zátěží. Příkladem vícenásobné zátěži je, že se žena musí postarat o dítě, domácnost. Nebo má dokonce trojitou zátěž jako je, chodit do práce, postarat se o domácnost a péče o dítě.

Smutná žena sedící u okna

POPORODNÍ DEPRESE

I když je narození miminka nekrásnějším obdobím a okamžikem v životě, štěstí může vystřídat smutek a zoufalství. S příchodem novorozence se mění celý náš život a čelíme zkoušce, která není jednoduchá. Můžeme se snažit ze všech sil, ale únava, častý pláč dítěte, strach o dítě, pocit že tuhle situaci nezvládneme je součástí poporodního stavu. U většiny žen tyto symptomy obvykle vymizí během několika dnů. U některých žen bohužel negativní myšlenky přetrvávají v rozmezí týdnů ale i let. Tady už můžeme hovořit o POPORODNÍ DEPRESI. Je mnoho žen, které se s tímto problémem nikomu nesvěří, protože mají strach, že by byly odsouzeny, že jsou špatnými matkami. Pak tento míněný stav drží v sobě a snaží se s tím vypořádat. Pokud to dojde ale do stavu, kdy žena to nezvládá, je čas zajít za odborníkem.

Emoční projevy doprovázené úzkostí, smutkem, nesoustředěností, náladovostí, beznaděje. Ženy se potýkají s napětím, které jim nedá spát. Užírá je to uvnitř a pociťují prázdnotu. I když jsou příznaky POPORODNÍ DEPRESE zjevné, jsou i ženy na kterých to jen tak nepoznáte. Tyto ženy navenek vykazují symptomy. Nepláčou, nehádají se, nekřičí. Může je provázet pocit prázdnoty a otupělosti. Nejsou schopny cítit radost a štěstí. Negativní myšlenky, jsou pro ženu nepříjemné, protože necítí k dítěti žádnou vazbu. Tento stav jim ubírá sílu s pocitem, že jim skončil život. Věci, ze kterých se dříve radovaly, vidí negativně a nedokáží se z nich radovat. U diagnostikovaných pacientek POPORODNÍCH DEPRESÍ se může setkat se stravovací poruchou, poruchou spánku, fyzického vyčerpání a celkové nepohody. Trápí je bolesti hlavy, nevolnost a bolest zad.

Pro ženu je porod velkou zátěží, takže je přirozené, že jim trvá dlouho než se z toho zotaví. 

To že nás postihla POPORODNÍ DEPRESE neznamená, že svoje dítě nechceme nebo ho nemáme rádi. Tento stav neznamená, že nejsme schopni se o své dítě postarat.

Žena v depresi s pistolí u hlavy

DOMÁCÍ NÁSILÍ

Jedná se o DOMÁCÍ NÁSILÍ ve formě fyzické, psychické a sexuální. K násilí dochází mezi blízkými osobami. DOMÁCÍ NÁSILÍ, které je vystihováno pojmem TÝRÁNÍ. Kdy můžeme označit, že se jedná o DOMÁCÍ NÁSILÍ? Pokud se jedná o jeden útok, nelze ho označit jako DOMÁCÍ NÁSILÍ. Může to být ale začátkem, který se náhle začne stupňovat. Od útoku proti lidské důstojnosti po fyzické útoky až po závažný trestní čin, který je ohrožující pro zdraví a život. Žena, která čelí jakémukoli DOMÁCÍMU NÁSILÍ, je vězněm duševnímu onemocnění jménem DEPRESE. Toto duševní onemocnění může ženu přivést do stavu, kdy má negativní myšlenky. Nejen že je žena ohrožena DOMÁCÍM NÁSILÍM, doprovází ji i DEPRESE, což může mít za následek sebevražedné sklony. Ze strachu, ženy nedají najevo, že něco takového zažívají. Strach, že jim nikdo nebude věřit. Strach, že když to řekne, bude to ještě horší. Proto většina žen nepřizná, že doma zažívá DOMÁCÍ NÁSILÍ. Pro tyto ženy, by mělo být prioritou rychlého řešení. Obrácení se na státní složky nebo hledání pomoci u kamarádů a rodiny. To že očekáváme, že to bude dobré nebo že se to změní je pouze jen ILUZÍ. Pravidlo je, že pokud muž vztáhne ruku na ženu, udělá to znovu. Proto by každá žena měla vyhledat pomoc, dokud není ještě pozdě.

Žena která zažívá DEPRESI z jakéhokoliv důvodu, by neměla být považována za blázna. DEPRESE je duševní onemocnění, které je dáno příčinou, kterou nemůžeme nikterak ovlivnit. Toto onemocnění může potkat každého z nás. Proto je dobré se o tuto věc podělit a nechat si pomoci. DEPRESE je ohrožením každého člověka a proto by se neměla brát na lehkou váhu.