Každé stěhování Praha je vždy individuální

Co by měli stěhováci vědět

Do kolika pater se bude vynášet – a nejen to, zároveň stěhovací firmu bude zajímat, jaké typy schodiště se v domě vyskytují, a zda je k dispozici funkční osobní nebo nákladní výtah. Typ schodiště mnohdy rozhoduje při manipulaci s velkými nerozebíratelnými kusy nábytku, jako jsou starožitné skříně a postele, koberce, velké spotřebiče atd. Některá schodiště mohou situaci komplikovat, např. točité schody nebo úzké profily. Někdy se kvůli tomu spouští nábytek na kladkovém mechanismu i z oken.stěhovací kamion
Šířka futer – v některých pokojích mohou být úzká futra dveří a těmi nemusí projít skříně nebo postele, a vyžaduje to jejich demontáž. Specializované firmy mohou zajistit i tyto práce, což je vhodné např. v rodinách, kde schází zručný, fyzicky zdatný muž.
Velké a těžké kusy – pro stěhování velmi objemných a těžkých předmětů je ve většině případů potřebná speciální technika nebo pomůcky a stěhovací firma by měla být o této skutečnosti informována předem v dostatečném předstihu. Ideální je vždy konzultace se zodpovědným zástupcem firmy, který by měl předem shlédnout situaci a se zákazníkem sjednat vše potřebné včetně přibližného harmonogramu a postupu práce.
Nebezpečné předměty – rozhodně stěhováky informujte o tom, že byste potřebovali přestěhovat jedovaté a hořlavé chemikálie, automobilové akumulátory, barvy a ředidla, benzín a naftu v kanystrech, jakékoli tlakové lahve a dokonce i střelné zbraně, výbušniny a střelivo. Mezi nebezpečné předměty se řadí i sklo, které se nevejde do krabic (např. tabulové sklo).cedule parkování nákladních vozidel
Možnost vyklízení bytu nebo odvoz nepotřebných věcí – každé stěhování Praha je zároveň příležitost k velkému úklidu a k vytřídění všech věcí. Drobnosti snadno vyhodíte do kontejneru nebo je darujete potřebným lidem prostřednictvím charitativních organizací, ale co se starou pračkou, nebo se starým psacím stolem, který se povaluje ve sklepě? Některé firmy kromě stěhování poskytují i služby vyklízení bytů a domů, starých sklepů, půdy, pozůstalostí po seniorech či nebytových prostor. Zároveň mohou odvézt na sběrný dvůr i nepotřebné spotřebiče, koberce a nábytek.