Kontaktujte firmu, která neskrývá odpor k neodbornosti!


Kontroly rozmanitých elektrických spotÅ™ebiÄů v domácnostech, elektrického ruÄního nářadí využívaného v dílnách i dalších pÅ™ipojení a rozvodů elektrického zařízení jsou nutností, která je podpoÅ™ena přísnými normami. Elektroinstalaci Vám zkontroluje a kvalitní revizní zprávu vytvoří tým kvalifikovaných revizních techniků, kteří se pro zajiÅ¡tÄ›ní bezpeÄnosti práce s elektrickými zařízeními řídí dle vÅ¡ech platných norem ÄŒSN. Zaměřením specializované firmy je zjiÅ¡Å¥ování správného nastavení a správné funkÄnosti jednotlivých zdrojů elektrického vedení.

Naším profesionálním servisem proudí pozitivní energie

ZkuÅ¡enosti, dokonalá technická vybavenost i profesionalita se sÄítají. A proto měření, prohlídka i zkouÅ¡ka každého elektrického zařízení probíhá pÅ™esnÄ› tak, aby bedlivému oku a uchu revizního technika neunikla ani sebemenší nuance. Elektroinstalace, které projdou rukama kvalifikovaných pracovníků ověřené firmy, garantují vyhovÄ›ní vÅ¡em zákonným standardům, které stanoví nařízení vlády a konkrétní technická vyhláška.