Máte-li potíže s vaší Wi-Fi, může být na vině rušení vysílacího signálu

V zásadě si připomeňme základní informace, co o Wi-Fi sítích víme. Dnes tyto technologie běží ve dvou úrovních, na 5 GHz a 2,4 GHz. V každém pásmu je k dispozici určitý rozsah frekvencí, které pracují na odlišných kanálech. Jestliže se dvě zařízení, která se fyzicky nachází nedaleko od sebe, potkají na podobném pásmu, mohou se navzájem rušit.
připojení internetu
Tato dvě základní pásma se mezi sebou liší šířením signálu do okolního prostředí. Platí zde jasný fyzikální zákon, že čím nižší kmitočet, tím snáze proniká skrze překážky v prostředí, kde se pohybuje. Znamená to tedy, že standard 2,4 GHz bude výhodnější v místech, kde shledáte potíže s pokrytím sítě. Nevýhodou je ovšem malý rozsah kanálů a obrovské množství vzájemně se prolínajících zařízení. U novější technologie, která pracuje na 5 GHz, je naopak celkem 23 kanálů a v současné době jen omezené množství vysílačů.
špionážní údaje

Vysílání bezdrátových sítí můžeme shrnout do třech základních bodů:

  • Standard 2,4 GHz je sice pomalejší, má však větší dosah, než frekvenční pásmo 5 GHz.
  • Pásmo 2,4 GHz je dnes značně přeplněné vysílači, které se často mezi sebou ruší, zatímco u 5 GHz to víceméně nehrozí
  • Novější pásmo 5 GHz lze dobře využít pro přehlcené lokality s 2,4 GHz, ale nemusí jej podporovat celá řada starších zařízení.

Důležité je nastavit v routeru co nejméně zahlcený kanál, v ideálním případě volný. K tomu může napomoci také Wifi analyzer – aplikace pro OS Android v chytrých telefonech.
binární kybernetika
Program pracuje intuitivně a efektivně, okamžitě zpracuje údaje o všech bezdrátových sítích ve vaší blízkosti a ke každé z nich přiřadí příslušný standard a obsazený kanál. V aplikaci je vše zpracováno v přehledném grafu. Jakmile vyhledáte optimální kanál, v rozšířeném nastavení vašeho routeru jej můžete změnit. (Router musíte připojit k počítači a přihlásit se přes webové rozhraní přesně tak, jak to udává výrobce. Rovněž musíte znát přístupové administrátorské jméno a heslo).