Naučte se využívat užitečné aplikace

Internet využíváme každý den. Zjišťujeme si díky němu trasy jízd, časy v jízdních řádech, hledáme jeho prostřednictvím nové zaměstnání i životního partnera. Využíváme ho na nákupy. Ať už nakupujeme oblečení, potraviny, nebo elektrospotřebiče, často tak činíme právě tímto způsobem. Pro většinu lidí by byl svět bez internetu naprosto nemyslitelný. Samozřejmě samostatnou kapitolou pak je zábava. Internet poskytuje takové množství možností a zábavy. Samozřejmě velmi často je to povrchní plytká zábava, nebo naopak taková zábava, že člověka vtáhne až příliš do tenat počítačové závislosti. Řeč je především o internetových hrách, které mohou být sice velmi zábavné, ale na druhé straně také velmi nebezpečné a zde platí, tak jako tomu je například u alkoholu, že všeho s mírou.
pracovní prostor s pc

Timemanagement

Zároveň neexistuje snad oblast, ve které by byl patrný takový pokrok jako právě v oblasti internetu. Někdy není rozhodně snadné jít tak říkajíc s dobou. Někdy se upneme ve využívání informačních technologií na záležitosti nepodstatné, které nás baví a užitečné záležitosti nás dostatečně nezajímají.
žena u notebooku
V rámci počítačové gramotnosti ovšem je rozhodně velmi důležité, abychom se zajímali o novinky, byť třeba zdánlivě nevýznamné. Velmi užitečné jsou například různé internetové nástroje, které nám pomáhají s organizací práce, termíny a celkových timemanagementem. Naučte se tyto nástroje využívat naplno, představují velkou pomoc.
Sdílené úkolování, dokumenty, kalendáře, to vše představuje velkou pomoc při organizaci práce a celkovém personálním vedení v jakýchkoli firmách či organizacích. Především pak tam, kde organizace není centralizovaná, ale funguje prostřednictvím mnoha poboček, kdy je ovšem důležité, aby byli pracovníci informováni o všech novinkách a byli také vzájemně zastupitelní. Využívejte tedy všechno, co je užitečné k užitku svému i celé Vaší organizace.