Rozdělení zboží

Co to vlastně je zboží? Zboží jsou předměty ať už vyrobené nebo získané v přírodě a jsou prostředkem obchodu, tedy nákupu a prodeje. Zboží může být hruška, telefon, počítač, pračka, voda, elektřina, zkrátka cokoli, co jeden nabízí k prodeji. Zbožím mohou být i živá zvířata.
zboží – sladké pečivo
Základní rozdělení zboží je na potravinové zboží a nepotravinové zboží. Potravinové zboží je vše, co je určeno k jídlu či pití, nepotravinové jsou například noviny, stůl, okno… Některé druhy zboží se spotřebovávají najednou, jiné postupně. Například rohlík sníte jen jednou, ale pračku použijete k praní prádla opakovaně. Zboží denní spotřeby jsou především potraviny a věci, které užíváte denně, což znamená, že to mohou být i léky. Zboží občasné spotřeby jsou takové věci, které nepotřebujete a nekupujete denně, může jím být například žehlička, fén a jiné.
U zboží, jako jsou potraviny, je povinně uváděno datum spotřeby, u zboží opakovaného použití se uvádí záruční lhůta. Ta je ze zákona dva roky, ale výrobce může tuto lhůtu jako službu zákazníkovi libovolně navýšit.
Zboží prochází cestou od výrobce až ke spotřebiteli. Výrobce zboží vyrobí, prodá ho obvykle velkoobchodu nebo do centrálního skladu různých řetězců, odkud je zboží přerozdělováno na jednotlivé prodejny a prodáváno. Někdy se stane, že cesta zboží je od výrobce ke konečnému spotřebiteli přímá, to když si spotřebitel zboží zakoupí přímo od výrobce. Čím více článků v cestě zboží je, tím je obvykle zboží dražší, protože se do jeho ceny započítává zisk mezičlánků, přepravců a dalších nákladů na přepravu a manipulaci i uskladnění. Mezi zboží samozřejmě patří také oblečení, obuv, hygienické a drogistické zboží, zboží zahradnické i pro kutily.
nakoupené zboží
Na členění zboží je opravdu velmi mnoho pohledů, ze kterých se dá členit. Každý ho člení tak, jak je pro něho výhodné.