Zbavte se nepříjemných potíží


Potíže, kterými se hlásí hemeroidy, dokážou pÄ›knÄ› znepříjemnit život. AÅ¥ už je to krev na koneÄníku nebo jeho svÄ›dÄ›ní Äi mokvání. Snahou odborného vyÅ¡etÅ™ení je stanovit diagnózu, vylouÄit obavy z rakoviny tlustého stÅ™eva a vhodnÄ› nastartovat léÄbu. V poÄáteÄních stádiích tohoto onemocnÄ›ní není nutné se obávat bolestivé léÄby pomocí chirurgického zákroku. Naopak je k dispozici mnohem jednodušší a Å¡etrnÄ›jší Å™eÅ¡ení. Jedná se o ambulantní metody. Ty jsou rychlé, bezbolestné a pÅ™itom velmi úÄinné.

VÄasná léÄba bez komplikací

NÄ›které zdravotní problémy jsou signálem závažného onemocnÄ›ní. Není proto dobré návÅ¡tÄ›vu lékaÅ™e odkládat. Je vhodné se nechat co nejdříve vyÅ¡etÅ™it a upÅ™esnit tak diagnózu. JedinÄ› tak je možné stanovit vhodný způsob léÄby a dosáhnout dobrých výsledků. Ten, u koho se objevily potíže spojené s hemeroidy, by také nemÄ›l s návÅ¡tÄ›vou lékaÅ™e otálet. SamoléÄba není úÄinná a vÄasná léÄba nemusí být vůbec bolestivá. Ambulantní metody léÄby jsou rychlé, Å¡etrné i úÄinné. Není pÅ™i nich nutná ani hospitalizace ani pracovní neschopnost.